OFERTA

Projekty organizacji ruchu

 • wykonanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu
 • uzyskanie opinii jednostek administracyjnych i zatwierdzenia zarządcy drogi

Organizacje ruchu czasowego

 • zorganizowanie ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym
 • zabezpieczenie ruch pieszych
 • wprowadzenie ruchu wahadłowego (sygnalizacje, ręczne kierowanie ruchem)
 • obsługa czasowych organizacji ruchu

Oznakowanie poziome

 • oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbami akrylowymi
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe w technologii mas chemoutwardzalnych
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne
 • usuwanie oznakowania poprzez frezowanie, śrutowanie oraz wodą pod ciśnieniem

Oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • sprzedaż  oznakowania pionowego i konstrukcji wsporczych
 • kompleksowe wdrożenie docelowych organizacji ruchu
 • oznakowanie aktywne
 • sprzedaż i montaż wygrodzeń dla ruchu pieszego dostosowanych do wymagań klienta
 • sprzedaż i montaż progów zwalniających i separatorów drogowych
 • montaż barier energochłonnych
 • indywidualnie dobierane rozwiązania pod życzenie klienta bazujące na współpracy z  europejskimi pionierami w BRD

Wypożyczalnia:

 • oznakowania drogowego na czas prowadzenia prac
 • sygnalizacji wahadłowych
 • tablic U-26a